Naar nieuws

ar-te I archipelago nam deel aan de Klimaatrondetafel 'Welzijn' - 12 september 2016

Op 12 september nam ar-te l archipelago deel aan de Klimaatrondetafel 'Welzijn'. Op initiatief van Minister Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondeheid en Gezin, werden, in het kader van de Vlaamse Klimaattop, verschillende stakeholders uitgenodigd om te brainstormen over de implementatie van de klimaatproblematiek in het Welzijnsverhaal.

Er is een budget van 24 miljoen uit het Klimaatfonds gereserveerd voor de Zorgsector met als doel te investeren in betere energie-efficiëntie en betere conditionering in de zorginfrastructuur. Tegen december 2016 moeten de concrete maatregelen door de administratie uitgewerkt zijn.

Thema's zoals 'de inzetbaarheid van de nieuwe duurzaamheidsmeter Zorg', 'Quickwins in de zorg', 'Energetische renovaties' en 'ESCO's' werden in kleine inspiratietafels besproken. De resultaten werden op het einde van de dag gecommuniceerd aan Minister Vandeurzen.

Wil je meer weten over dit event, klik dan hier

Afbeeldingen