Naar nieuws

ar-te ontwerpt kinderdagverblijf en huis van het kind als sluitstuk van de zorgcampus Oleyck Landen

Op de OCMW-site, langsheen de Oscar Huysecomlaan, werken op dit ogenblik alle aannemers aan de afwerking van het nieuwe woonzorgcentrum en assistentiewoningen. De bewoners van het woonzorgcentrum betrekken nog vóór het zomerreces de nieuwe gebouwen. Voor de assistentiewoningen staat september voor de ingebruikname ingepland, na de sloop van het oude RVT-gebouw. In opdracht van de stad Landen en in nauwe samenwerking met het OCMW ontwerpt ar-te het nieuwe kinderdagverblijf, huis van het kind en de dienst welzijn van de stad als sluitstuk van de zorgcampus Oleyck.

Wil u meer weten over dit project, klik hier.

Afbeeldingen