Naar nieuws

ar-te presenteert LCA-methodologie project Station Wijgmaal

Op 19/05 organiseert ie-net ingenieursvereniging vzw een studiedag "Bouwen met aandacht voor de milieu-impact : EPD's en LCA in de bouwpraktijk" in het Ingenieurshuis te Antwerpen.

De milieu-impact van bouwproducten en gebouwen wint aan belang. Deze studiedag wil u de tools en kennis aanreiken om milieu-impact te integreren in het ontwerp- en bouwproces. Verschillende experten geven u een laatste stand van zaken over de lopende initiatieven rond regelgeving en beleid. Getuigenissen uit de praktijk werpen een blik op de toepassingsmogelijkheden van LCA in de bouwsector.

ar-te participeert aan deze studiedag met als gastsprekers Joost Declercq en Karen Deldime, met als case-study: 'Gebruik van LCA voor materiaaloptimalisatie tijdens het ontwerpproces bij de renovatie van het station van Wijgmaal'.

Wilt u meer weten over dit evenement, klik hier

Afbeeldingen