Naar nieuws

archipelago-een-nieuwe-groep-met nog steeds-dezelfde-waarden

ar-te l archipelago l baev staat voor contextuele architectuur, aantrekkelijk, functioneel en duurzaam.

archipelago architects is een nieuwe groep die midden 2016 officieel werd opgericht door ar-te en baev. De twee architectenbureaus, respectievelijk gevestigd in Leuven en Brussel, bevestigen daarmee de keuze voor een partnership. De nieuwe geïntegreerde groep verenigt meer dan honderd architecten rond gemeenschappelijke waarden en perspectieven. Hoewel elk project uniek en complex is, wordt alles in het werk gesteld opdat onze antwoorden eenvoudig, coherent en optimaal zijn, met een strikte naleving van de kosten en termijnen.

Binnen archipelago behouden ar-te en baev de geografische verankering dichtbij hun opdrachtgevers, terwijl ze het aanbod uitbreiden op nationaal en internationaal niveau. De vertrouwensband met en de nabijheid bij de klant maken deel uit van het DNA van beide bureaus. Hun dienstverlening gaat van deel- tot volledige opdrachten waarin Concept, Ontwikkeling en Realisatie zijn geïntegreerd.

ontdek hier onze nieuwe brochure

Afbeeldingen