Naar nieuws

Daglicht in competitie sportinfrastructuur: zegen of vloek?

ir arch Joost Declercq, verantwoordelijke onderzoekscel sustainability engineering, archipelago presenteert op de Expert Day 'Energiezuinige Sportinfrastructuur' op 21 juni in Leuven.

Hoewel kunstlicht één van de grote verbruikers is bij indoor sportinfrastructuur wordt de introductie van daglicht zelden opportuun geacht. Zeker niet als de sportinfrastructuur ook bestemd is voor competitie. Risico op verblinding, asymmetrische lichtniveaus, zomercomfort,... worden vaak als bezwaren naar voren geschoven. We gaan op zoek naar de pro's, de con's en de valkuilen. Joost Declercq van archipelago l ar-te

Ontdek het programma

Afbeeldingen