Naar nieuws

Dienstencentrum Ter Engelen

Op maandag 14 mei 2018 werd voor Dienstencentrum Ter Engelen vzw het nieuwe gebouw KLIM-OP op de site Siemkensheuvel feestelijk ingehuldigd. Na de gebruikelijke toespraken door de directie, raad van bestuur, burgemeester Jan Creemers van Maaseik en Minister Jo Vandeurzen kregen de aanwezigen via een korte reportage een beeld van de dagelijkse werking in Klim-op.

Aansluitend werd de nieuwbouw bezocht en maakten bouwheer, gebruikers en ontwerpteam van de mogelijkheid gebruik om indrukken en ervaringen uit te wisselen.


Ook in media

Afbeeldingen