Naar nieuws

Save the date

archipelago | ar-te deelt hun ervaringen en kennis met betrekking tot Duurzaam aanbesteden van gebouwen op het Congres Duurzaam Aanbesteden van de Vlaamse Confederatie Bouw op 12 december 2017 in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel.

Meer info

Afbeeldingen