Onderwijs - Gerealiseerd

Basisschool Geel Larum

Larum 9, 2440 Geel (B)

PROJECTFICHE

architectuur ar-te

stabiliteit STABO

technieken STABO

opdrachtgever Stadsbestuur Geel

oppervlakte 4.100 m²

budget €4.200.000
(excl. BTW, erelonen)

periode 2004 - 2008