Ziekenhuizen - Gerealiseerd

Campus André Dumont, Ambulant Centrum

Stalenstraat 2, 3600 Genk (B)

Ziekenhuis Oost-Limburg heeft al haar functies van de verschillende ziekenhuiscampussen gecentraliseerd op de campus Sint-Jan te Genk. Binnen dit gegeven zal de ziekenhuisactiviteit op campus André Dumont plaats maken voor een nieuwe zorg gerelateerde wijk waarin bewoners, patiënten, zorgverleners en bezoekers centraal staan. Deze nieuwe zorgcampus zal een ambulant centrum, een woonzorgcentrum en een dagcentrum huisvesten.

Het ambulant centrum bevat onderzoekslokalen voor verschillende disciplines zoals o.a. medische beeldvorming, cardiologie, pneumologie, vaatheelkunde, algemene heelkunde, urologie, orthopedie, gynaecologie, pediatrie en bloedafname.

De stedenbouwkundige inplanting van het ambulant centrum werd vastgelegd in nauw overleg met de stad en de initiatiefnemers van het woonzorgcentrum, dit o.a. rekening houdend met de historische, morfologische en socioculturele context.

Na de afbraak van het huidige ziekenhuis zal er voor het ambulant centrum een een publiek toegankelijk plein komen. Dit plein zal de toegankelijkheid en bereikbaarheid van zowel het ambulant centrum als het woonzorgcentrum vergroten en een rustpunt vormen in de drukke Stalenstraat.

architectuur ar-te

stabiliteit STABO

technieken STABO

opdrachtgever ziekenhuis oost-limburg

oppervlakte 2.980m² ambulant centrum
1.800m² ondergrondse parking

budget € 6.027.571
(excl. BTW, erelonen)

periode 2012 – 2015