Ziekenhuizen - In studie

Centrum voor protontherapie & MRT, ParTICLe, campus gasthuisberg, UZ Leuven

Herestraat 49, 3000 Leuven

De opdracht voor het centrum voor protontherapie en uitbreiding MRT is na een wedstrijd toegekend aan het team BAM Contractors, waarvan ar-te & dJGA als ontwerpende architecten deel uitmaken.

Het UZ Leuven (KU Leuven) en het UZ Saint-Luc (UC Louvain) investeren in een onderzoeks- en behandelcentrum voor protontherapie. Samen met het UZ-Gent en de industrie zal er in dit centrum gewerkt worden aan de verdere ontwikkeling van proton- en koolstof-ion-behandelingen. De behandeling blijkt succesvol bij kinderen met kanker en bij tumoren in het centrale zenuwstelsel.

Het nieuwe centrum moet een internationaal toonaangevend instituut worden. De architecturale ambitie is het creëren van een gebouw dat qua beeld en uitstraling aansluit bij deze status. De grootste ontwerpuitdaging hierbij is op een kwalitatieve en belevingsvolle manier daglicht te brengen in een gebouw dat zich grotendeels ondergronds bevindt.

Het gebouw in zijn geheel en de publieksruimte in het bijzonder zijn zo vormgegeven dat men geen moment het gevoel krijgt opgesloten te zitten in een kelderruimte. Voor het psychologisch welbevinden van de patiënt is dit van primordiaal belang.

De essentie van het ontwerp bestaat vooral in het wegnemen van stress-verhogende factoren. Personeel, bezoekers & patiënten zijn allen gebaat met een aangename en leesbare omgeving. Hiervoor gebruiken we de volgende speerpunten in het ontwerp:

  • Een waardige inkom en wachtruimte
  • Een centrale zone voorzien van veel daglicht
  • Ruimtelijkheid, openheid en een overzichtelijke indeling
  • Vertrouwenwekkende uitstraling
  • Eerlijk materiaalgebruik
  • State-of-the-art techniek.

Het programma bevindt zich grotendeels onder het maaiveld, maar door diepe insnijdingen kan het daglicht tot op de laagste gebruikslaag toetreden. De verspringende terrassen met daktuinen creëren zelfs een landschappelijke meerwaarde op het niveau van de volledige ziekenhuiscampus.

De nieuwe MRT- afdeling is rechtstreeks gekoppeld aan de bestaande. Door de afdeling op 2 plekken te ontsluiten, kan deze als compact geheel met de bestaande MRT- afdeling functioneren en tegelijkertijd ook de protonenafdeling ondersteunen.

Het project wordt in een bouwteamformule en in een uiterst beperkte termijn gerealiseerd. Een geïntegreerd meerdimensionaal building information model (BIM) ondersteunt een vlotte communicatie en een performante samenwerking en coördinatie in het bouwteam.

architectuur ar-te i.s.m. dJGA

stabiliteit STABO

technieken STABO

EPB STABO

aannemer BAM contractors

constructie MGR BAM contractors

werfcoördinator BAM contractors

Plancoördinator EIM

Stralingsexpert SCK-CEN en TU DELFT

Fire safety SECO

Ontwerper VC VEKMO

oppervlakte 4.000 m²

budget € 12.300.000
(excl. BTW en erelonen)

periode 2016-2018