Woonzorg - Onderwijs - Gerealiseerd

Dienstencentrum Ter Engelen

Siemkensheuvel, Maaseik (B)

Unit Siemkensheuvel is een MultiFunctioneel Centrum (MFC) dat zorg en begeleiding biedt aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en/of met een autismespectrumstoornis of een gedrags- of emotionele stoornis.

Er zijn verschillende opvangvormen:

  • Verblijf
  • Schoolaanvullende dagopvang
  • Schoolvervangende dagopvang (De Schommel)
  • Mobiel ambulante begeleiding

ar-te heeft op deze campus het gebouw voor de schoolaanvullende dagopvang ontworpen, vertrekkend van de campus-gedachte voor de ganse site, schakel tussen deze schalen.

Een onderdeel van de campus

Het perceel is gelegen op het prachtige groene domein ‘Siemkensheuvel’ in Maaseik. Hier zijn reeds enkele gebouwen van het dienstencentrum ‘Ter Engelen’ ingeplant. Deze gebouwen liggen wat dieper op het terrein verscholen in het groen. De nieuwbouw is op zoek naar een eigen identiteit maar blijft toch in relatie staan met de campus. Door middel van een eigen toegang vanaf de openbare weg bereik je het centrum. Aan de straatzijde wordt een buffer gecreëerd die het gebouw afschermt van de drukke Maastrichtersteenweg. In deze buffer wordt een parkeerzone voor 10 wagens en een kiss&ride-zone voorzien. Zo wordt een gradiënt gecreëerd waarbij je van aan de straat in verschillende stappen de uiteindelijke comfortzone bereikt. Gericht naar de achterzijde met een oriëntatie op het groen op de meest rustige plaats van het terrein bevinden zich de leefzones. Het gebouw opent zich hier naar de omgeving. Vanuit de geborgenheid van de comfortzone, hebben de jongeren hier een blik op het groen. De connectie met de andere delen van de campus wordt verzorgd door middel van een netwerk van paden.

Beleving: ‘Healing Environment’

De beleving van het MPI, multifunctioneel centrum voor minderjarige residenten met een beperking, wordt getoest aan de 8 themas* die betrekking hebben op de kwaliteit van de fysieke zorgomgeving: Privacy en autonomie, Ramen en uitzicht, Comfort en controle, Faciliteiten en voorzieningen niveau, Oriëntatie en routing, Interieur, Natuur, Personeel De toetsing van deze thema’s kan ons helpen om op een overwogen wijze een keuzes te maken.

Een open huis met verschillende kamers

Het gebouw bestaat uit twee grote delen die ten opzichte van elkaar gespiegeld zijn. Beide delen bieden plaats voor 2 leefgroepen. Net zoals de gradiënt die gecreëerd wordt bij het toekomen aan het gebouw, creëren we een gradiënt in het gebouw. De meest actieve ruimtes bevinden zich aan de rand van het gebouw. De logistieke en rustigere ruimten bevinden zich in het centrum van het gebouw. Deze zorgen voor de buffer tussen de twee grote groepen. Van aan de inkomzone bereik je eenvoudig de verschillende leefruimten. Na het binnenkomen in het gebouw waar zich het toezichtlokaal bevindt, heb je de toegang tot de twee groepen. Via een gemeenschappelijke zone bereik je de leef- en eetruimte van de verschillende leefgroepen.

De gemeenschappelijk zone herbergt de knutselhoek, de tv-hoek, de keuken en de huiswerkhoek die gebruikt worden door beide leefgroepen. Deze open opgevatte ruimtes met verschillende kamers of hoeken vormen de schakel tussen de leeggroepen. Deze zijn meer naar binnen gericht wat hun rustigere activiteit benadrukt. Vanuit deze rustige ruimtes in de middenzone, bereik je de speel- en eetruimte van de leefgroepen.

Deze speelruimtes richten zich volledig op het groen en hebben elk hun eigen buitenruimte. Hoewel er is getracht om aan de verschillende leefruimtes en hoeken een eigenheid te geven houden we steeds het overzicht mede door de zichten tussen de verschillende ruimtes dankzij enkele strategisch gekozen binnenramen. Elke leefruimtes heeft zijn eigenheid en door een doordachte schakeling van de leefgroepen heeft elke groep een min of meer gunstige oriëntatie op het groen, weg van de drukkere Maastrichtersteenweg. Door te werken met een skeletstructuur is het gebouw naast het reeds flexibele gebruik ook in de toekomst gemakkelijk aanpasbaar voor veranderende behoeften.

architectuur ar-te

stabiliteit STABO

technieken STABO

opdrachtgever MPI Maaseik

oppervlakte 788 m²

budget € 1.050.000

(excl. BTW, erelonen)

periode 2015 - 2017