Kantoor - Gerealiseerd

Energetische renovatie Bedrijvencentrum Scheikundige

Scheikundigestraat 34-36, Anderlecht (B)

Het industriële gebouw van eind jaren '30 is rond de eeuwwisseling omgevormd tot een bedrijvencomplex met focus op kleinschalige en lokale tewerkstelling. Het comfort en het energieverbruik waren echter niet mee geëvolueerd tot moderne standaarden.

De grote uitdaging voor dit project was om dit gebouwencomplex energetisch te renoveren terwijl het in gebruik bleef en dit binnen een strikt budgettair kader. Na een open prijsvraag heeft citydev.brussels ons concept voor de energetische renovatie van het oude industriegebouw weerhouden omwille van zijn innovativiteit en pragmatisme. We hebben een systeem uitgewerkt waarbij modulair kon verbouwd worden en per module ventilatie, verwarming, zomercomfort en gevelrenovatie aangepakt worden.

Een combinatie van hoog comfort en energiebesparing wordt bewerkstelligd door decentrale vraaggestuurde ventilatieunits met warmteterugwinning en een doorgedreven binnenisolatie met achterzetramen en ingewerkte zonnewering. Het renovatieconcept is onderbouwd door grondige bouwfysische studies van alle elementopbouwen en knopen.

architectuur ar-te

bouwfysica ar-te

technieken STABO

opdrachtgever citydev.brussels

periode 2016 – 2018