Ziekenhuizen - Gerealiseerd

Fase IVa - Kritieke Diensten, campus Gasthuisberg, UZ Leuven

Herestraat 49, 3000 Leuven (B)

Het Universitair Ziekenhuis heeft door AWG een stedenbouwkundig masterplan laten opstellen waarbinnen diverse uitbreidingen gerealiseerd kunnen worden. De uitbreidingen dienen zoveel mogelijk als losse gebouwen opgevat te worden opdat een dichte stadsstructuur ontstaat met straten, pleinen en tuinen. Ook in materialisatie wordt voor de gebouwen een stedelijke uitstraling vooropgesteld. Daarnaast moeten de uitbreidingen logistiek, technisch en functioneel aansluiten op de bestaande gebouwstructuur.

Campus Gasthuisberg breidde en breidt zich momenteel uit met een gebouw voor kritieke diensten, een Vrouw en Kind ziekenhuis, een gebouw voor psychiatrie, een ziekenhuisschool en een gebouw voor staffuncties. Onder deze nieuwe bouwvolumes bevindt zich een verbindende sokkel bestaande uit een drielaagse parkeerkelder.

Het nieuwbouwproject Kritieke Diensten betreft een eerste uitbreidingsfase van het bestaande ziekenhuis. In dit dicht tegen het bestaande OK-complex gelegen gebouw, worden diverse bestaande ziekenhuisfuncties uitgebreid of vervangen. De functieverdeling per niveau sluit aan op de bestaande hoofdstructuur van het ziekenhuis.
De onderbouw bevat: uitbreiding OK’s, (8 zalen), radiologie, de nieuwe spoedeisende hulp met ambulancehal aansluitend aan de parkeerkelder en diverse facilitaire ruimtes. In de bovenbouw bevinden zich onder andere: de nieuwe neonatale intensive care unit, opgezet met het oog op ‘family centered care’ met 36 ruime eenpersoonskamers, twee afdelingen intensive care, een afdeling hemodialyse, diverse stafruimtes plus de logistieke hoofdroute - met bufferzones - naar het nieuwe Vrouw en Kind ziekenhuis, fase IVb, en de nieuwbouw voor Psychiatrie, fase VI. De uitbreiding Kritieke Diensten is zo ontworpen dat het nieuw te bouwen Vrouw en Kind ziekenhuis functioneel aansluit op het gebouw Kritieke Diensten en dat het eveneens in een logische verbinding staat met het bestaande ziekenhuis.

Het project kreeg in 2013 de Vlaamse architectuurprijs 'Innovation 2 Care' voor de Neonatale Intensieve Zorgeenheid.

architectuur ar-te ism dJGA

stabiliteit STABO

technieken STABO

opdrachtgever UZ Leuven

oppervlakte 37.000 m2

budget € 63.000.000
(excl. BTW, erelonen)

periode 2005 – 2015