Ziekenhuizen - Gerealiseerd

Fase IVb - Vrouw & kind, campus Gasthuisberg, UZ Leuven

Herestraat 49, 3000 Leuven (B)

Binnen het masterplan voor Campus Gasthuisberg van UZ Leuven, opgemaakt door AWG, wordt het bestaande ziekenhuis uitgebreid met een nieuwbouw Fase IVb 1 & 2. Hierin worden alle bestaande functies van het programma ‘Vrouw en Kind’ geherlocaliseerd. Het masterplan bevat een aantal uitgangspunten waaraan de diverse uitbreidingen moeten voldoen. Zo dienen alle uitbreidingen zoveel mogelijk als losse gebouwen worden opgevat zodat een stadsstructuur ontstaat met straten, pleinen en tuinen. Ook kan het karakter van de gebouwen verschillend zijn, maar volumes en architectuur zullen altijd ingetogen zijn en ondergeschikt aan de vooropgestelde stedelijke structuur.

De gebouwen van Fase IVb worden opgetrokken bovenop de reeds gebouwde parkeergarage. Het gebouw grenst aan het toekomstige inkomplein van de campus. Middels zijn hoogte markeert het nieuwe gebouw de toegang tot het inkomplein vanop de ringweg. In overeenstemming met het globale masterplan krijgen de volumes van Fase IVb een eigen specifieke vormgeving en architecturaal karakter. Zo zijn de bouwdelen vormgegeven als stenen massa’s met grote raamopeningen. Fase IVb 1 wordt uitgevoerd in een lichte gevelsteen en Fase IVb 2 wordt uitgevoerd met betonpanelen met de uiterlijke verschijningsvorm van natuursteen. Zo heeft elk gebouw zijn eigenheid binnen de stedelijke structuur.

Voor de dienst verloskunde worden de consultatieruimten, het fertiliteitscentrum, maternele intensieve zorgen en het bevallingskwartier in een logisch geheel geïntegreerd in Fase IVb 1. Kinderen kunnen er terecht op een kindvriendelijke raadpleging, in een multidisciplinair daghospitaal en op eigen aangepaste hospitalisatieafdelingen. In Fase IVb 2 bevinden zich de administratieve lokalen, de ziekenhuisschool en een afdeling kamers materniteit. De beide bouwdelen zijn met een brug verbonden. Fase IVb 1 wordt via een brug aan het gebouw ‘Kritieke Diensten’ (Fase IVa) gelinkt, zodoende zal ook de nieuwe neonatologieafdeling daar onmiddellijk aansluiting vinden.

architectuur ar-te ism dJGA
stabiliteit STABO
technieken STABO
opdrachtgever UZ Leuven
oppervlakte 38.000 m2
budget€ 63.500.000
(excl. BTW, erelonen)
periode 2012 – 2018