Onderwijs - Niet gerealiseerd

GO! D'Hek Landen

De wedstrijdvraag voor GO! D’Hek Landen omvat de nieuwbouw van zowel praktijk- als theorielokalen voor de afdelingen bouw, mechanica en verzorging-voeding.

Voor ar-te bestaat de uitdaging in dit ontwerp erin de schoolsite met haar versnipperde bebouwing om te vormen tot een coherente en overzichtelijke campus. Het centrale wandelpad, de ‘corridor’, vormt de structurerende drager voor de hele site. Ze verbindt de bestaande bebouwing met de nieuwbouwvolumes. De specifieke inplanting laat ruimte voor toekomstige uitbreidingen, ontsluit de parking en biedt uitzichten op het omringende landschap.

Het industriële karakter wordt als troef beschouwd en wordt extra in de verf gezet door de logische schakeling van functies en het materiaalgebruik. De gevelbekleding met wit gecoate verticaal geprofileerde staalplaat refereert naar de bestaande gevelbeplating, doch geeft de grote volumes een zekere ‘lichtheid’ en ‘strakheid’. De combinatie met aluminium schrijnwerk en translucente panelen op strategisch gekozen plaatsen geeft de nieuwe inkomzone de uitstraling die ze verdient: een nieuw gezicht voor campus GO! D’Hek!

architectuur ar-te

stabiliteit /
technieken STABO

Opdrachtgever GO!

oppervlakte 2.600 m²

budget €4.000.000

Periode 2016 (wedstrijd - niet weerhouden)