Woonzorg - In studie

Groep van assistentiewoningen VitaS Hechtel-Eksel

Nieuwstraat 17, 3941 Hechtel-Eksel (B)

De opdracht ‘Nieuwbouw van een Groep van Assistentie Woningen’ was ons, in het initiatief offertevraag door de opdrachtgever VitaS, zeer genegen. De jurybeoordeling vermeldt: “de ontwerpers hebben zich het programma eigen gemaakt en hun visie hierop wordt verder doorvertaald naar de site. Er is aandacht voor het woon-& leefcomfort, individueel maar ook collectief. Verschillende ‘sferen’ zitten vervat in hun visie, zowel in de ruimtelijke concepten als in het voorstel voor ‘zorgvuldig’ wonen”.

Het project integreert een bijkomende woonzorgvorm in de dorpskern van Eksel. Door de combinatie met de reeds bestaande Vitas- infrastructuur van het WoonZorgCentrum ‘Den Boogerd’ kunnen de bewoners volgens een eigen regie rekenen op een zorg op maat in hun onmiddellijke omgeving en eigen buurt.

38 Assistentiewoningen zitten ruimtelijk geschakeld aan de rand van een ruime kwaliteitsvolle groene kern – omsloten erf. De typologie van de randbebouwing zorgt door middel van aaneengeschakelde gedefragmenteerde en lokaal ingesneden bouwvolumes voor kleinschaligheid, alsook voor de gradiënt open-gesloten, publiek, semi-publiek en privatief binnen de ruimtelijke inpassing op de site. Een mix van 1- & 2 slaapkamerwoningen variërend gestapeld over 1 of 2 bouwlagen, afgedekt met zadeldaken, zitten geschakeld aan en verbonden door open passerelles. Deze circulatieruimtes/ontmoetingsplekken fungeren als verbindingsmiddel tussen de verschillende gebouwclusters. Zij vormen de ‘open’ straat naar de verschillende voordeuren van de woningen en contrasteren in lichte staalstructuren met de eerder massieve bakstenen bouwdelen van de woningen, afgewerkt met zinken daken.

Een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte thv de hoofdontsluiting versterkt als ruimtelijk startpunt van de functionele ontsluiting mee de bewonerscontacten onderling en de contacten met de buurt. De passerelles omsluiten het groene centrale erf, alsook de andere open binnentuinen. Een ondergrondse parkeergarage met functionele logistieke verbinding met het naastliggende WZC garandeert maximaal groene interactieve open ruimte tussen en rond de nieuwe gebouwen.

De BEN- standaard met een E- peil van alle woningen ≤ 30 stuurt de technische en bouwkundige prestaties van het ontwerp. Zomer-& wintercomfort, daglichttoetreding, akoestiek, concept en detaillering van constructie en afwerking, zorgdomotica, … bepalen mee de uitwerking van het programma van eisen, de beleving door de bewoners en verzorgers en de duurzaamheid van het gebouw. Bouw-& onderhoudskost worden hierin eveneens telkens meegenomen.

architectuur ar-te

stabiliteit STABO

technieken STABO

opdrachtgever VitaS

oppervlakte 4.400 m²

budget € 5.200.00,00
(excl. BTW, erelonen)

periode 2016 – heden