Kantoor - In studie

Herbestemming station Wijgmaal

Stationsstraat, 3018 Wijgmaal (B)

De renovatie van het voormalig stationsgebouw van Wijgmaal omvat een kantoorruimte voor Dialoog vzw, een polyvalente ruimte voor buurtbewoners en een restaurant. Met deze nieuwe bestemming is het stationsgebouw een baken en katalysator voor haar omgeving, een plaats voor ontmoetingen en uitwisseling van kennis.

De nieuwe huisvesting voor Dialoog vzw straalt uit waar Dialoog voor staat. Het is een mentale en fysieke katalysator van denken en handelen rond een duurzame omgeving. Omdat Dialoog vzw kandidaat (ver)bouwers ondersteunt, zijn de renovatie-ingrepen herkenbaar en reproduceerbaar.

Sturende factoren in de renovatie zijn de levenscycluskost en de milieu impact. Deze factoren worden bij de verschillende ontwerpbeslissingen geëvalueerd. Dit kan tot andere conclusies leiden dan bij het zuiver evalueren op operationeel energieverbruik of op CO2-uitstoot (carbon footprinting). Circulair denken zal tevens als bouwstrategie worden toegepast tijdens deze renovatie.

Voor de realisatie van dit ontwerp- en onderzoeksproject stelde ar-te een multidisciplinair team samen, verder aangevuld met ondersteunende deskundigen.

.