Onderwijs - Gerealiseerd

KaSO Maaseik

Sint-Jansberg 39, 3680 Maaseik (B)

Het gebouw fase 1 is de aanzet van het westelijke bouwblok dat, bij voltooiing, als ruggengraat zal fungeren van het nieuwbouwgedeelte op de campus.

Het ruggengraatgebouw is zo compact mogelijk ontworpen. Rekening houdend met de landschappelijke context, wordt het aantal bouwlagen beperkt tot drie.De structurele (7,5 m) en gevelmodulatie (2,5 m) laten toe om moeiteloos klassen met verschillende grootte op een centrale gang te plaatsen.

De zuidgevel wordt het herkenningspunt van de nieuwbouw op de campus en bevat het logo van de VZW en de naam van de campus.

Het gebouw fase 2 omvat de verdere uitbouw van het ruggengraatgebouw, de aanzet van de polyvalente zaal.

Het gebouw fase 1 bevat voldoende klassen en staflokalen om de afdeling haartooi te kunnen huisvesten, een kelder met technische ruimten en archief.

In de 2de fase is het ruggengraatgebouw verlengd en worden diverse vaklokalen en klassen toegevoegd. Tevens wordt de centrale trappenhal voorzien en wordt de aanzet gegeven van de polyvalente zaal.

architectuur ar-te

stabiliteit STABO

technieken STABO

opdrachtgever KaSO Maaseik - Kinrooi

oppervlakte 12.000 m²

budget € 20.032.700
(excl. BTW, erelonen)

periode 2005 - 2013