Industrie - Gerealiseerd

Kopstation en datacenter, campus GHB, UZ Leuven

Herestraat 49, 3000 Leuven (B)

Het kopstation, 3.600 m² over 2 bouwlagen, bevat de hoogspanningsruimtes en de noodstroomaggregaten zoals voorzien in het masterplan energievoorziening campus Gasthuisberg. De normaal- en noodstroom worden via lussen verdeeld, het geheel werkt op een spanning van 10 kV. Om de bedrijfszekerheid te garanderen worden de hoofdverdelers in tweevoud uitgevoerd en is de noodstroom-productie gedimensioneerd volgens regel ‘N+1’

Het datacenter, 1.900 m² over 2 bouwlagen, wordt bovenop het kopstation voorzien. Dit datacenter komt ter aanvulling van de huidige datacenters van UZ Leuven om de bestaande en toekomstige groei aan IT-apparatuur op te vangen. De voornaamste projectobjectieven zijn flexibiliteit, modulariteit, onderhoudsvriendelijkheid, energie-efficiëntie en een Tierniveau dat zo dicht mogelijk aansluit bij Tier 3.

Beide bouwdelen worden strikt gescheiden, naast de evidente brandcompartimentering is er bijzondere aandacht besteed aan een bijkomende interne waterdichting en het vermijden van niet gewenste stralingen tussen de afzonderlijke entiteiten.

Qua gevel is er geopteerd voor een representatieve doorlopende lamellenwand die als een tweede huid omheen het gebouw voorzien wordt. Deze wand uniformiseert het uitzicht van het utilitaire gebouw, dat nogal wat gevelroosters bevat volgens een onregelmatig patroon, en zal daarnaast ook als een eerste barrière functioneren tegen zonne-instraling (niet gewenste warmtelasten).

Een representatieve doorlopende lamellenwand die als een tweede huid omheen het gebouw voorzien wordt.

architectuurar-te ism DjGA

stabiliteit STABO

technieken DEERNS - INGENIUM

opdrachtgever UZ Leuven

oppervlakte 5.810 m²

budget € 4.200.000
(inclusief technieken, excl. BTW, erelonen)

periode 2008 - 2011