Onderwijs - In studie

Lagere school Bovenlo, Leuven

Heidebergstraat 275, 3010 Leuven

Vervangingsnieuwbouw lagere school met 9 klassen, polyvalente ruimte, leraarslokaal, administratie, ondersteunende functies en buitenspeelruimte in het gehucht Boven-lo (Kessel-lo). De organisatie van de nieuwbouw laat zowel meer traditionele lesmethoden als nieuwe leervormen toe binnen de klasclusters, in de polyvalente ruimte, op de tribunetrap, ... .

architectuur ar-te

stabiliteit Engelen Ingenieurs

technieken RA-CO

opdrachtgever vzw Katholiek Onderwijs Kessel-lo

oppervlakte 1.600 m²

budget € 2.400.000

Periode 2018 - ...