Woonzorg - Gerealiseerd

Lokaal Dienstencentrum en assistentiewoningen Tielt Winge

Sint-Annastraat, 3390 Tielt Winge (B)

Het programma van het nieuwbouwproject van het OCMW te TIELT-WINGE omvat de huisvesting van een Lokaal Dienstencentrum met geïntegreerde grootkeuken als uitbreiding van het bestaande dienstencentrum, 8 assistentiewoningen en een conciergewoning.

Bij de ontwikkeling van de planopbouw van de nieuwbouw werd een concept bedacht van aanééngeschakelde langsvolumes, vetrekkende evenwijdig vanuit de hoofdbebouwing op 2 bouwlagen langsheen de St. Annastraat, en haaks op de Zonnedrieslaan.

De nieuwbouw richt zich op de schaal van de omgeving en vertelt een hedendaags en landschappelijk verhaal van inpassing in de omgeving. Maximale kroonlijsthoogtes en dakhellingen overeenkomstig de verkavelingsvoorschriften bepalen hierbij mede de ontwerpkorrel, het ‘volume-verhaal’ en de schaal van de aaneengeschakelde nieuwbouwvolumes.

Een voor gevels en daken repetitief licht gevelbekledingsmateriaal van kunstleien in ruitpatroon, voorzien van de nodige openingen zijn de duurzame bouwstenen van de hierbijhorende architecturale expressie, eigentijds harmoniserend binnen de bestaande bebouwde en niet-bebouwde ruimte. De eenheid tussen het materiaal van de gevel en het dak zorgt voor een versterking van dit concept.

Architecturale expressie van een gebouw op maat van zijn omgeving.

De hoofdbebouwing aan de St. Annastraat huisvest op 2 logisch gestapelde identieke bouwlagen 8 assistentiewoningen, met zuidgerichte dagzone maximaal gericht op de landelijke buitenomgeving voorzien van hun eigen privatieve buitenruimte. Het tweede volume huisvest de vertikale circulatiekern en inkomzone van deze assitentiewoningen. Het derde volume bied onderdak aan een conciërgewoning.

De volgende reeks geschrankte volumes op één bouwlaag met typerende zadeldakvormen tussen de conciërgewonging enerzijds en bestaande centrum anderzijds, wordt ingevuld door de nieuwbouw van het Lokale DienstenCentrum met geïntegreerde grootkeuken. Een centrale naar de omgeving uitwaaierende foyer/ontmoetingsruimte/cafetaria bereikbaar vanuit de Zonnedrieslaan vormt in dit bouwblok de ruggegraat. Tussen deze foyer en het bestaande Centrum ontplooien zich aan de ene zijde de overige deelfuncties van het nieuwe dienstencentrum, nl. de polyvalente vormingslokalen en ruimten voor administratieve en ondersteunende functies. Aan de andere zijde bevindt zich de grootkeuken voor 500 maaltijden in warme lijn.


architectuur ar-te

stabiliteit STABO

technieken STABO

opdrachtgever OCMW Tielt - Winge

oppervlakte 1.550 m²

budget € 3.250.000
(excl. BTW, erelonen)

periode 2012 - 2016