Kantoor - Gerealiseerd

MUTO, Onder den Toren

Antwerpsesteenweg 261, 2800 Mechelen (B)

De site bevindt zich in het historische centrum van de stad, nabij de hoofdingang van Sint-Romboutskathedraal en op loopafstand van de Grote Markt.

Het bouwperceel in bestaande toestand omvat drie oude panden Onder Den Toren nrs. 3-4-5, grenzend aan het openbaar domein.

De bestaande huisnrs. 3 en 4 worden gevormd door 2 voorhuizen met bestaande achterhuizen en een tussengelegen overdekte binnenkoer – de bebouwing van huis nr. 5 bestaat enkel en alleen uit een poortgebouw, die vanuit Onder Den Toren een overdekte doorgang verleent naar het bestaande stedelijk binnengebied, waar (sociale) huisvesting en tevens kantoorfuncties zijn ingeplant van dezelfde christelijke beweging/zuil, nl. ACV, ACW, het vergader- & congrescentrum De Lindepoort, enz.

Bij het verwerven van deze panden door de Christelijke Mutualiteiten regio Mechelen (later na de fusie Mechelen-Turnhout) in 2009-2010 speelden vooral volgende factoren en interne beslissingen een cruciale rol:

De centrale ligging van de te verbouwen panden – midden in het historische middeleeuwse centrum van de stad en dit op een zeer ‘visibele’ & ook ‘attractieve’ plek, in de nabijheid van de bestaande historische en alomgekende huisvesting van het oude CM- kantoor;

De eenvoudige bereikbaarheid van de te verbouwen panden, zowel met het openbaar vervoer, alsook voor voetgangers & fietsers, als met de wagen (ondergrondse parkeergarages in de buurt);

Het realiseren van een nieuw stadskantoor – trefcentrum van de Christelijke Mutualiteit, voor en tussen alle mensen-leden, dit kaderend in een reorganisatie van de CM- dienstverlening met het oog op een duurzame toekomst.

De nieuwe invulling van de bestaande bebouwing op de huisnrs. 3-4-5 respecteert maximaal de bestaande historische lokaal- en ruimte indeling van ‘kamers’ in hoofd-& achterhuizen en dit op alle bouwlagen.Het nieuwe stadskantoor ontmoet, plooit en schikt zich naar de bestaande historische bebouwing, maar is tegelijkertijd een signaal van zijn tijd, met een herkenbare blik op de toekomst.

De historische contouren van de hoofdhuizen blijven maximaal bewaard.

De bestaande weinig-waardevolle niet-authentieke bebouwde zone tussen hoofd- en achterhuizen maakt plaats voor een nieuwe circulatie-invul met trap en lift, teneinde maximaal te beantwoorden aan de vraag van de bouwheer voor integrale toegankelijkheid voor andersvaliden en dit voor een maximaal aantal lokalen verspeid over de verschillende bouwlagen (zowel front- als back-office).

Deze ontwerpsleutel draagt eveneens bij tot een herkenbare & duidelijk leesbare verticale ontsluiting van het totaalproject, uitgaande van maximaal respect voor de geschiedenis van de te herbestemmen historische panden, waarbij hoofd-& achterhuizen op een ‘nieuwe manier’ met elkaar worden verbonden.

De waardevolle sokkelbebouwing van kelders en boven het maaiveld halfverheven niveau van de bestaande achterhuizen 3-4 blijft na sloop van de bestaande bovenbouw bewaard en wordt afgewerkt met een gestapeld nieuwbouwgedeelte, evenzeer als herkenbare getuige van een hedendaagse ingreep.

architectuur ar-te i.s.m. K. Beeck

stabiliteit STABO

technieken STABO

opdrachtgever MUTO vzw

oppervlakte 725 m²

budget € 1.611.256
(excl. BTW, erelonen)

periode 2011 - 2013