Publiek - Gerealiseerd

Openbare Bibliotheek Averbode

Westelsebaan 134, 3271 Scherpenheuvel-Zichem (B)

Het project omvat de uitbreiding van de bestaande bibliotheek, gehuisvest in het voormalig gemeentehuis van Averbode met een nieuwbouwvolume. Tegelijk werd het bestaande gebouw gerenoveerd. Deze bibliotheekvernieuwing vormt de aanzet voor de opwaardering van het Averboodse dorpscentrum.

De organisatie van de site, 2 smalle kavels omheen het bestaande gebouw, en de stedenbouwkundige randvoorwaarden zetten de basisvorm van de nieuwbouwuitbreiding uit: langgerekt, een hoger volume vooraan, een teruggetrokken bovenverdieping.

De positionering en de schakeling van de nieuwbouw ten opzichte van het bestaande gebouw worden daarbij in grote mate bepaald door het feit dat het gelijkvloers van het bestaande gebouw zich ongeveer 2 meter boven het maaiveld bevindt. De stijgkern met trap en lift, gemeenschappelijk voor beide gebouwdelen, ligt centraal in de schakeling. Oud en nieuw worden verbonden met hellende vlakken.

In de nieuwbouw bevinden zich de bibliotheekfuncties : een lineaire opeenvolging van kinder-, jeugd- en volwassenenafdelingen, multimedia-zone, internet, leeszaal,… .

In het voormalige gemeentehuis worden de ondersteunende functies ondergebracht.

De architectuur van de nieuwbouw wil niet in concurrentie treden, maar complementair zijn met het oude gemeentehuis. Door een strakke, hedendaagse vormgeving en sober materiaalgebruik plaatst de nieuwbouw zich als evenwaardige partner naast het bestaande gebouw.

De architectuur wil een visie op het bibliotheekgebeuren veruitwendigen.

Enerzijds is de bibliotheek een beschutte plek waar men kan wegduiken in een boek; anderzijds een venster op de wereld, een culturele ontmoetingsplaats. Het nieuwbouwvolume slaat zich als een harde, beschermende schil omheen het oude gebouw. Een voor- en achterplein moduleren de overgang naar de omgeving.

Intern is de keuze voor een sober materiaalgebruik doorgetrokken : zichtbeton, staal, tapijt,… . Dit alles steeds met aandacht voor correcte detaillering, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid van de materialen.

architectuur ar-te

stabiliteit STABO

technieken STABO

opdrachtgever Stad Scherpenheuvel

oppervlakte 1.700 m²

budget € 1.865.000
(excl. BTW, erelonen)

periode 2003 - 2006