Ziekenhuizen - Gerealiseerd

Parking Ziekenhuis Oost-Limburg

Schiepse Bos, 3600 Genk
Bouwprogramma en programma van eisen

Het bouwprogramma omvat een nieuwbouw open parkeergebouw met vier bouwlagen waarvan er zich één onder het maaiveld bevindt. De capaciteit bedraagt 828 parkeerplaatsen waarvan 217 ondergronds en 150 plaatsen voor fietsen. Een ambulancehal en een lokaal voor de onderhoudsdienst worden als afzonderlijke ruimtes binnen het gebouw op de gelijkvloerse verdieping voorzien. Een voetgangersbrug vormt de verbinding met de bestaande bebouwing.

Concept en volumespel

Het ontwerp werd ingepast in de schaal van de omliggende bebouwing. De gegolfde reflecterende schil rondom de structuur zorgt voor een functionele en esthetische afscherming van de achterliggende parkeerfunctie en de perforaties in de buitenschil geeft doorzicht naar de omgeving. Licht wordt op een dynamische manier weerspiegeld in de gevel.

Belangrijkste uitdagingen

Dit project kende enkele belangrijke uitdagingen in ruimte en tijd. De werfinrichting werd binnen de bouwzone georganiseerd zodat de werking van het ziekenhuis tijdens de bouw mogelijk bleef. Tevens dienden er grondkerende wanden gerealiseerd te worden om de circulatie op de campus niet te onderbreken, dit gebeurde door soilmixpalen en het geheel werd afgewerkt met een betonnen voorzetwand.- Door de hoge parkeerdruk van het ziekenhuis werden afgewerkte verdiepingen tijdens de bouwwerken in dienst genomen.

Troeven

Dankzij een doordachte structuur uit beton met kolommen om de 7,5 m en vloeren die 17 m overspannen was het mogelijk om ruime parkeerplaatsen te voorzien waarbij men niet gehinderd wordt door kolommen bij het parkeren. Een doorgedreven integratie van technieken en regenwaterafvoer in de structuur benadrukt de rechtlijnigheid en rationaliteit van het ontwerp.

Materialisatie

De gevel bestaat uit geprofileerde, geperforeerde aluminiumplaten. De verdiepingshoge panelen krijgen door de profilering een grote stijfheid zodat ze enkel onder- en bovenaan moeten worden bevestigd. Elk paneel bestaat uit 3 golven van verschillende grootte. Door een systematische opeenvolging van platen met een verschillende volgorde van golven ontstaat er een spel van vormen dat het licht op een dynamische manier reflecteert.

Duurzame technieken

Als openbare instelling wenst ZOL binnen de behoeften van het ziekenhuis verantwoord om te gaan met de beschikbare fossiele brandstoffen en de CO2- footprint te beperken. Gezien de gunstige ligging, oppervlakte en oriëntatie kwam deze nieuwe personeelsparking in aanmerking voor de plaatsing van zonnepanelen. De PV-installatie is opgevat als een zonnedak van 6000 m² boven de open dakverdieping en heeft een vermogen van 470,89 kWp.

architectuur ar-te

stabiliteitSTABO

techniekenSTABO

opdrachtgeverZiekenhuis Oost-Limburg

Oppervlakte23.340 m²

budget€ 10.400.000
(excl. BTW, erelonen)

periode2011 - 2014