Woonzorg - In studie

Pilootproject Zorg site Sint-Anna

Stenaertberg 3, 3800 Sint-Truiden (B)

In het hart van Sint-Truiden, op nog geen tien minuten wandelen van de Grote Markt, ligt een ommuurd domein met een verlaten, negentiende-eeuws ziekenhuiscomplex. De eigenaar van de gronden wil de Sint-Annasite omvormen tot een gemengde woonwijk met zorgvoorzieningen voor ouderen met somatische beperkingen en ouderen met dementie.

Het masterplan omvat 90 woonzorgkamers, 50 assistentiewoningen, een zorghotel, lokaal dienstencentrum, interregionaal zorgregiecentrum, regulier wonen en een ondergrondse parkeergarage. Het programma wordt (bescheiden) gestapeld in een algemene typologie waar stedelijkheid en een brede waaier aan ruimtelijke gradiënten de tools zijn om zorg maatschappelijk en ruimtelijk te integreren. Grenspleinen en doorsteken brengen de site in relatie tot haar omgeving. De combinatie van een horizontale plint met de verticale opbouw doet een veelheid aan betekenissen en meerduidigheid ontstaan, waarin het zorgprogramma geïntegreerd kan worden.

Dit zorgproject is dan ook in de eerste plaats een woonproject, maar dan met die bijzonderheid dat er allerlei extra diensten verbonden zijn aan het wonen. Om de zorg in te bedden in deze stadswijk van Sint-Truiden is een evenwichtsoefening tussen concentratie en ‘verkorreling’ van zorg nodig. De verkorreling integreert zorg in het sociale en stedelijke weefsel. Concentratie maakt daarentegen de dienstverlening binnen het grotere geheel voldoende efficiënt.

Geen zorgproject in de stad, maar een stuk stad waar ook zorg kan plaatsvinden.

De nabijheid en diversiteit van voorzieningen en mensen maakt van de stad potentieel de meest zorgvriendelijke en de meest levensloopbestendige woonomgeving. Het ontwerp wil informele vormen van zorg stimuleren: zorg door de partner (bijvoorbeeld door woningen te koppelen), door de familieleden (die bijvoorbeeld tijdelijk kunnen verblijven in het zorghotel), door de buren (waarmee een nauw contact bestaat dankzij gedeelde ruimtes) of door de omwonenden.

Als business-case is dit ontwikkelingsmodel niet plaatsgebonden, maar toepasbaar op andere locaties.

Duurzame ontwikkeling.

Om dit multifunctionele programma duurzaam te ontwikkelen bekijken we de site als een geheel en zoeken we naar energetische synergieën om een optimaal comfort op een zo duurzaam mogelijke manier te realiseren. Via dynamische simulaties worden de mogelijkheden objectief gevalideerd zodat achteraf ook kan gecontroleerd worden of de vooropgestelde doelstellingen behaald worden.

Wil je het persbericht lezen, klik dan hier

architectuur ar-te ism NU architectuur atelier

stabiliteit STABO

technieken STABO

opdrachtgever vzw Sint-Anna

oppervlakte 28.000 m²

periode 2013 - ...