Woonzorg - Gerealiseerd

Prins Kavelhof Brasschaat

Prins Kavelhof 80-82, 2930 Brasschaat (B)
Assistentiewoningen als antwoord op toenemende vergrijzing – paviljoenen in een park

Omdat de gemeente Brasschaat zelfs sneller vergrijst dan de gemiddelde Vlaamse gemeente, zorgde het OCMW ervoor dat op de site Prins Kavelhof assistentiewoningen kunnen gerealiseerd worden. In totaal worden er 190 assistentiewoningen in 3 fasen gebouwd, met één gemeenschappelijk foyer-& ontmoetingsgebouw en ondergrondse parkeerplaatsen. Er werden 3 bouwtypologieën ontwikkeld met elk woningen van 60-80-100 m², verspreid over 12 paviljoenen. Het aantal bouwlagen verschilt per typolgie (van 4 tot 8 bouwlagen), waardoor kleinere deelentiteiten met elk een diverse beeldtaal harmoniëren met de kleinschalige korrel van de omgeving. De gebouwen versterken als urban villa’s in een conglommeraat van afzonderlijk ingeplante paviljoenen het bestaande gevrijwaarde parklandschap.

Wonen met zorg in het hart van de gemeente

Prins Kavelhof is als erkende groep van assistentiewoningen gelegen nabij het centrum, evenals in de buurt van andere zorgvoorzieningen en midden in het gemeenschapsleven, voorzien van openbare vervoersfaciliteiten. In het onmiddellijk verlengde van de hoofdontsluiting van de site vanuit de Prins Kavellei staat het foyergebouw ingeplant, voorzien van gemeenschappelijke faciliteiten ten behoeve van alle bewoners (ontvangstbalie met permanentie van de lokale zorgverstrekker, bibliotheek, ontmoetingsruimte, caférestaurant, tevens inzetbaar in het lokaal sociaal netwerk van de gemeente.

Binnenplein en pergola als ruggegraat van beleving

Een centrale pergola plooit zich als buitenverblijfsruimte tussen de bestaande boomstructuren en de verschillende deelgebouwen in en gaat op in het omhullende landschap. De diverse bouwonderdelen worden zo verbonden met een meanderende beschuttende staalstructuur, die de eigenheid, identiteit en eigenzinnigheid van de plek in het park mee bepaalt. Zo onstaan er informele ontmoetinsgplekken, met prikkelende perspectieven, aangevuld met speeltuinen, petanquebaan, waterpartijen, hedendaagse kunstobjecten, enz.

Lage Energie Woningen in de zorg voor het wonen

Alle deelgebouwen zijn ontwikkeld als lage energiewoningen en voorzien van een energetisch hoogperformante luchtdichte buitenschil, aangevuld met een systeem van (vloer)verwaming & verluchting type D met maximale energierecuperatie voor elke wooneniteit. Fotovoltaïsche panelen op de vlakke groendaken staan in voor de behoefte van alle gemeenschappelijke ruimten. Oproepmogelijkheden met de woonassistent over de volledige site binnen/buiten ten behoeve van de coördinatie van de zorgdiensten, daglichtsturing in combinatie met buitenzonnewering op gebouwnivo, toegangscontrole en inbraakbeveiliging met camerabewaking, volledig voor anders-validen toegankelijke gebouwen zijn een aantal van de deelaspecten, die maken dat het ouder worden in deze woningen niet gehinderd wordt.


(Foto's: © Michiel De Cleene)

architectuur THV POLO architects – ar-te

stabiliteit ARCADIS

technieken ARCADIS

opdrachtgever Prins Kavelhof NV

oppervlakte 19.600 m²

budget € 22.500.00,00

periode 2010 – heden