Onderwijs - Gerealiseerd

Provinciaal Technisch Instituut Hamme

Schoolstraat 8 / Meulenbroekstraat 15A, 9220 Hamme (B)

Binnen DBFM Scholen van Morgen worden 3 onderdelen gerealiseerd voor het PTI Hamme: een nieuw gebouw voor administratie, directie en onthaal; een nieuw atelier lassen en ten slotte renovatie en uitbreiding van een bestaande refter/polyvalente zaal. Ook wordt een fietsenstalling aangelegd.

Langgerekte volumes zijn zo gepositioneerd dat er vanaf de site mogelijk zicht op de omgeving blijft en dat er vanop de straat verschillende zichten op de campus getrokken worden. De loodrecht op de straat geplaatste gevel van het administratief volume versterkt het perspectief in de diepte op de site en laat ruimte voor contact met de grote bomen aan de overzijde van de Meulenbroekstraat. Door de straat niet vol te bouwen wordt een achterkantgevoel op de campus vermeden, maar straalt deze zijde net openheid en toegankelijkheid uit.

De gevel van de refter met bijhorend buitenterras is juist naar de straatzijde toegericht om de zichtbaarheid te verhogen wat voor een meer publiek karakter zorgt en hierdoor beter bruikbaar is bij naschoolse activiteiten. Het langgerekte volume van het lasatelier knikt subtiel om de geleiding tussen beide speelplaatsen te versterken.

Visie op de open ruimte

De buitenruimte van een school vormt een belangrijk deel van de leer- en leefomgeving, en verdient daarbij bijzondere aandacht. We streven naar een open- en huiselijke sfeer. De campus ligt op een steenworp van zowel de kerk als het Schelde-natuurlandschap. De onmiddellijke omgeving kent aldus een grote variëteit aan buitenruimtes. De versteende straten en pleinen waar de speelplaats bij aansluit vormen één categorie, de groene parkachtige ruimtes die doorlopen op de site een andere. De flankerende volumes aan het voetgangerspad in de parkzone hebben een laag gabariet en versterken zo het informele en natuurlijke karakter.

Mobiliteit en toegankelijkheid

Veiligheid, laagdrempeligheid en duidelijkheid zijn prioriteit. Het administratieve gebouw aan de Meulenbroekstraat is de hoofdtoegang van de school en heeft rechtstreekse controle op wie er de school betreedt. De toegang is in principe voor niet-gemotoriseerd verkeer, uitzonderingen worden gemaakt voor leveringen en mindervaliden. Een parkachtige, brede voetgangerszone slingert langs de verschillende gebouwen en functies en kan ook activiteiten genereren.

Passief

Het administratief gebouw is ontworpen als een passief gebouw volgens de normen van AgiON (netto-energiebehoefte voor verwarming & koeling ≤ 15 kWh/m² jaar, luchtdichtheid n50 ≤0,6h-1 en E-peil <55). De netto-energiebehoefte zijn bepaald via een vereenvoudigde dynamische berekening, namelijk Energyplus (LEED goedgekeurd).

Lasatelier

Voor de atelierruimte werd er een afzonderlijke luchtgroep voorzien, waarbij, omwille van energetische redenen, de warmte die vrijkomt bij het lassen gerecupereerd om de verse lucht op te warmen. Bij de verluchting worden 3 verschillende regimes toegepast, namelijk een zomer- & winterregime & een regime waarbij de hal wel verwarmd wordt op momenten dat er niet gelast wordt.

architectuur ar-te ism Tom Thys arch.

stabiliteit STABO

technieken STABO

opdrachtgever DBFM Scholen van morgen sa

oppervlakte 2.064 m²

budget € 3.557.583

(excl. BTW, erelonen)

periode 2014 - 2016