Onderwijs - Gerealiseerd

Rectoraat universiteit Antwerpen, Grauwzusters

Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Antwerpen (B)

Het ontwerp beoogt de maximalisatie en optimalisatie van de verschillende gebruiksmogelijkheden van het gebouw zodat het voor een scala aan activiteiten kan ingezet worden (cfr. metafoor ‘zwitsers zakmes’ uit de wedstrijdfase).

Het introverte karakter van het klooster wordt bewaard, maar de binnenatmosfeer wordt ‘geactualiseerd’ ifv. het nieuwe gebruik en wordt rijker en interactiever gemaakt.

Bij herbruikbare bouwelementen wordt consequent voor behoud en valorisatie geopteerd. Nieuwe toevoegingen krijgen een zorgvuldig uitgewerkte detaillering.

  • de kapel wordt gerestaureerd en gebruikt als concertzaal
  • in de voormalige centrale patiotuin wordt ondergronds een auditorium voorzien
  • de kelders met hun oude bakstenen gewelven worden getransformeerd in flexibele tentoonstellingsruimte
  • in de voormalige centrale patiotuin wordt ondergronds een auditorium voorzien
  • de kelders met hun oude bakstenen gewelven worden getransformeerd in flexibele tentoonstellingsruimte
  • de centrale patio wordt overdekt met een glazen dak en de circulatie op de verdieping wordt tegen de patio verlegd zodat een centrum ontstaat dat de circulatie verdeelt en - indien gewenst - representatie kan uitstralen
  • ook de buitentuin achter het gebouw krijgt een meerwaarde door de superpositie van verschillende patronen, betekenissen en functies

Het ontwerp beoogt de maximalisatie en optimalisatie van de verschillende gebruiksmogelijkheden van het gebouw zodat het voor een scala aan activiteiten kan ingezet worden.

De technische installaties zijn ontworpen vanuit een bezorgdheid voor het comfort van de gebruikers en voor een“rationeel energie gebruik” en vanuit respect voor het historisch kader voor wat betreft de “look and feel”.

De publieke ruimten (atrium, vergaderzalen, auditorium, ..) zijn voorzien van een mechanische ventilatie met koeling en warmterecuperatie.

De technische eindeenheden in het zicht zijn in nauw overleg met de ontwerpers gekozen en verwerkt in functie van de integratie in de historische context van het gebouw.

architectuur ar-te i.s.m. VBM

interieur ar-te

stabiliteit STABO

technieken STABO

buitenruimte VBM - STABO

opdrachtgever Ministerie van de vlaamse Gemeenschap Afdeling Gebouwen

oppervlakte 6.400 m²

budget € 4.585.000
(excl. BTW,, erelonen)

periode 2005 - 2006