Woonzorg - In studie

Renovatie en uitbreiding woonzorgcentrum Molenstee

Gemeenteplein 1, 1910 Kampenhout

De ontwerpopgave voor WZC Molenstee is tweeledig. Enerzijds streeft de opdrachtgever OCMW Kampenhout naar een conceptuele en functionele renovatie en uitbreiding van de bestaande infrastructuur op basis van een visie op woonzorg. Anderzijds dient de gerenoveerde huisvesting van WZC Molenstee op technisch en energetisch vlak grondig te worden geëvalueerd en aangepakt.

Voor het verhogen van de opnamecapaciteit van 61 naar 67 bedden in éénpersoonskamers gaat onderhavig ontwerpvoorstel voor renovatie en uitbreiding van WZC Molenstee uit van zowel het vergroten van bestaande kamers, als het supprimeren van enkele kamers, evenals het bijbouwen van 21 nieuwe kamers. Deze nieuwe kamers vervolledigen als het ware de bestaande afdelingen en leefgroepen. Daarnaast stellen we voor de inkom en het onthaal voor WZC en OCMW te verplaatsen / centraliseren. Ook richten we in dit voorstel de polyvalente gemeenschappelijke ruimte langsheen de centrale gang opnieuw in. In dit schema zien wij de noodwoningen te realiseren op het terrein tussen het OCMW gebouw en de boerderij.

architectuur ar-te

stabiliteit STABO

technieken STABO

opdrachtgever OCMW Kampenhout

oppervlakte 4620 m²

budget 4.800.000

(excl. BTW, erelonen)

periode 2015 - 2019