Industrie - Gerealiseerd

REO-Veiling

Oostnieuwkerksesteenweg 101, 8800 Roeselare (B)
REO vernieuwbouw van de tijdens de brand van november 2000 vernielde loodsen.

Met een grootte van 12 000m² en grenzend aan de Oostnieuwkerksesteenweg, de Diksmuidsesteenweg en een interne circulatieweg is deze vernieuwbouw bepalend voor het beeld van de zogenaamde "oude veiling". Het gehanteerde basisconcept qua esthetiek is functionele uniformiteit. De loods is gecompartimenteerd en omvat een kistenloods met sociaal blok en heftrucklokaal van 6 000m² en twee multifunctionele loodsen van elk 3 000m². De kistenloods is verbonden met de aanvoerloods door middel van een "brug"met een vrije overspanning van 36m over de interne circulatieweg. In deze verbinding is er een automatisch kistentransportsysteem voorzien met twee liften en verschillende rollenbanen.

Oppervlakte: 12 000m²
Bouwbudget: € 4 500 000
(excl. BTW en erelonen)

REO herbestemming voormalige fruitkoer.

Dit project omvat een ruimte voor herverpakken en consumptieklare groenten.
Tevens is er een photovoltaïsche installatie met een jaarlijkse opbrengst van 105.000 kWh groene stroom en waterbuffer van 355.000 liter voorzien.

Oppervlakte: 9500m²
Bouwbudget: € 4 700 000
(excl. BTW en erelonen)

REO neerzetloods, bouw van geconditioneerde ruimtes en keurtafels t.b.v. optimalisatie van HACCP, intern transport, bewaarcondities, traceerbaarheid.

In het kader van het HACCP-gebeuren, wenste de bouwheer de capaciteit aan geconditioneerde ruimtes uit te breiden en de flow van de groenten en fruit naast opwaarts nu ook neerwaarts traceerbaar te maken. Daarom werden binnenin de bestaande aanvoerloods (welke een oppervlakte beslaat van +/- 60000m²) bijkomende koelruimten gebouwd. Om aan de nieuwe koudevraag te kunnen voldoen werd ook een bijkomende koudecentrale voorzien. De ruimte werd bovendien volledig uitgerust met een productopvolgingssysteem samengesteld uit een locatiebeheersysteem en een draadloos communicatiesysteem.

Oppervlakte: 17000m²
Bouwbudget: € 9 000 000
(excl. BTW en erelonen)

REO dakvernieuwing met PV-installatie en transformatie kistenwasserij.

Dit project omvat ondermeer een photovoltaïsche installatie met een jaarlijkse productie van 125.000 kWh groene stroom. In de vernieuwde kistenwasserij worden drie waslijnen voorzien.

Oppervlakte: 8000m²
Bouwbudget: € 3 200 000
(excl. wasinstallatie, BTW en erelonen)

REO herbestemming percelen ‘Vuylsteke’ 2011-2020: sanering en duurzame logistieke ontwikkeling van brownfieldsite

Daar deze percelen volledig grenzen aan de zone waar actueel de verpakkingsafdeling en de kopersloodsen van de veiling gelokaliseerd zijn, bieden ze een mooie opportuniteit om de verdere ontwikkeling van de veiling op een compacte wijze duurzaam vorm te geven. Dat deze uitbreiding gerealiseerd wordt door een stedelijk inbreidingsproject i.p.v. door het aansnijden van open ruimte is een duidelijk maatschappelijk statement

Oppervlakte: > 20000m²
Bouwbudget: > € 15 000 000 gefaseerd
(excl. BTW en erelonen)

architectuur ar-te

stabiliteit STABO

technieken STABO

opdrachtgever REO-Veiling cv

budget € 60.000.000
(excl. BTW en erelonen)

periode Sinds jaren '70 - ...