Residentieel - In studie

Site Jack-Op

Beverlaak - Sint Jansstraat, 3018 Werchter (B)

Woonproject Jack-Op omvat de bouw van 62 appartementen, een ondergrondse parking en een buurtwinkel in de dorpskern van Werchter, in samenwerking met DMI Vastgoed.

De projectsite is gelegen in de dorpskern van Werchter en grenst aan twee straten, de Beverlaak en de Sint Jansstraat. Het perceel bevindt zich te midden van een gebied met als hoofdbestemming ‘Wonen’. Momenteel is de site verlaten en volgebouwd met garageboxen, verouderde bebouwing en koterijen. De onbebouwde zones worden gekenmerkt door wildgroei van struiken en bomen.

We wensen deze desolate plek in de dorpskern van Werchter kwalitatief in te kleuren en maximaal in te zetten op een herwaardering en publieke ruimte terug te geven aan de buurt.

De bebouwing op de site wordt opgetrokken ter hoogte van de perceelsgrenzen zodat er centraal een grote collectieve zone ontstaat, een ‘dorpstuin’. Deze tuin vormt een aanvulling op de groenzone die momenteel aanwezig is op het kerkplein en zal zowel door de bewoners kunnen gebruikt worden als door de omwonenden. Deze tuin fungeert niet alleen als collectieve buitenruimte maar zal ook een doorsteek voor zacht verkeer mogelijk maken tussen de omringende straten.

Er worden 3 gebouwen gerealiseerd op de site. Eén bouwblok is een reconstructie van een bestaand gebouw in de Beverlaak. Het betreft de "oude kelders" die voeger deel uitmaakten van de Jack-Op brouwerij en gekenmerkt worden hun typische dakarchitectuur. Omwille van bouwtechnische en energetische redenen wordt dit bestaande bouwblok afgebroken en volgens hetzelfde principe opnieuw opgebouwd. Er worden claustra's gemaakt in het bestaande volume om voldoende licht en lucht naar binnen te trekken en zo een aangename en comfortabele huisvesting mogelijk te maken achter de voor het overige gesloten gevel. Op het gelijkvloers wordt een zone voorzien die kan ingevuld worden door een buurtwinkel. De twee andere bouwblokken betreffen nieuwbouw en worden opgetrokken centraal op de site en ter hoogte van de kerk.

Tot slot wordt er ondergronds een parking gerealiseerd dewelke de volledige parkeerbehoefte van het project opvangt. De fietsenparking wordt voorzien langs een hellend vlak en vormt de verbinding tussen het maaiveld en de ondergrondse parking. Dit resulteert in een efficiënte fietsenstalling en brengt tegelijkertijd licht in de ondergrondse parking.

Dit project is momenteel volop in ontwerpfase en de bouwaanvraag zal ingediend worden eind juni 2017.

architectuur ar-te

stabiliteit ATLAS Engineering

technieken RACO

opdrachtgever DMI Vastgoed nv

oppervlakte 11.000 m²

periode 2016 - 2019