Kantoor - Gerealiseerd

Sociaal huis Tienen

Kabbeekvest 110, 3300 Tienen (B)

De nieuwbouw voor het Sociaal Huis OCMW Tienen biedt onderdak aan:

  • alle administratieve diensten van het OCMW & S(ociaal) V(erhuur) K(antoor)
  • de dienst sociale zaken van de stad en een consultatiebureau van Kind & Gezin
  • gemeenschappelijke accommodatie voor vergaderingen en vorming
  • een ondergrondse parkeergarage voor 35 wagens en fietsenstalling
  • inrichting van de aangrenzende buitenruimte met parking 65 wagens.

Loodrecht op de Kabbeekvest bevindt zich het hoofdgebouw / langsbouw met één gelijkvloerse en één gestapelde bouwlaag op de verdieping. De koppositie zijde Kabbeekvest telt 4 bouwlagen, waarvan de onderste laag gedeeltelijk onder het maaiveld gepositioneerd zit. Dit volume werkt als baken langsheen de Tiense stadsring.

Door de inplanting van een half-open ondergrondse parkeergarage over de bijna volledige foot-print van het gebouw, bevindt de gelijkvloerse bouwlaag zich grotendeels licht verheven boven het bestaande maaiveldniveau.

Intern is de nieuwbouw als volgt georganiseerd. De gelijkvloerse verdieping van de langsbouw omvat:

  • het publieke foyer met front-office en centrale éénloket doorverwijsfunctie
  • huisvesting sociale dienst met ontvangstlokalen en aanhorigheden
  • de werkplekken van de sociale dienst in het niet publiek toegankelijk deel.

Het publiek toegankelijk deel op de eerste verdieping is bereikbaar via een open binnentrap die vertrekt vanuit de foyer. De diensten Sociale Zaken van de Stad, het Sociaal Verhuurkantoor en de dienst Opvanggezinnen/Onthaalmoeders met spelotheek bevinden zich op deze verdieping. Het niet voor het publiektoegankelijk bouwdeel op niv. +1 omvat de huisvesting van alle overige diensten van het OCMW.

Accenten en bakens vergroten extern en intern de leesbaarheid van het gebouw.

In het tweede accentvolume in de langsbouw bevindt zich op de tweede verdieping de personeelsrefter. Deze heeft uitzicht op de dakverdieping en geeft toegang tot de buitenterrassen voor het personeel.

architectuur ar-te

stabiliteit STABO

technieken STABO

opdrachtgever Dexia Bank nv

oppervlakte 4.450 m²

budget € 9.407.678
(excl. BTW, erelonen)

periode 2008 - 2011