Woonzorg - In studie

Uitbreiding WZC en DVC Den Boogerd

Nieuwstraat 17, 3941 Hechtel-Eksel (B)

De uitbreiding als een ‘afzonderlijk gebouwde plek’, aan de overzijde van de verbingsstraat, laat toe om voor een minder traditioneel en op de toekomst gericht gebouwconcept te kiezen, specifiek gericht op het wonen door personen met dementie.

De uitbreiding als een ‘afzonderlijk gebouwde plek’, aan de overzijde van de verbingsstraat, laat toe om voor een minder traditioneel en op de toekomst gericht gebouwconcept te kiezen, specifiek gericht op het wonen door personen met dementie.

De architectuurtaal bouwt voort op de specifieke sfeerschepping van het bestaande woonzorgcentrum, dat zich in de schaal van de omgeving tracht te integreren door middel van een baksteenarchitectuur op basis van kleine gefragmenteerde bouwvolumes, afgewerkt met een zadeldak in geprepatineerd zink. De meer ‘publieke’ bouwdelen worden identiek aan bouwfase 1 uitgewerkt in architectonisch beton.

architectuur ar-te

stabiliteit STABO

technieken STABO

opdrachtgever VitaS

oppervlakte 2.300 m²

budget € 3.900.000
(excl. BTW, erelonen)

periode 2014 - ...