Onderwijs - Gerealiseerd

WICO Campus St. Jozef

Pieter Breugheldreef 4, 3920 Lommel (B)

Onze visie is gelijklopend met deze van de Vlaamse Bouwmeester:

“De inhaalbeweging op het gebied van de scholenbouw is van uitzonderlijk historisch belang. Ze zal het beeld van de school uit het eerste decennium van de 21ste eeuw bepalen,
Polyvalente bruikbaarheid voor de lokale gemeenschap en het doelmatig functioneel en energetisch ruimtegebruik vormen hierbij belangrijke criteria.”

Deze opdracht omvat een nieuwbouw middelbare school voor de tweede en derde graad op de Campus St. Jozef, Breugheldreef te Lommel.

De scholengroep WICO wenste de tweede en derde graad secundair onderwijs (+-700 leerlingen en 100 personeelsleden) te verhuizen vanuit het centrum van Lommel, en de verouderde infrastructuur naar een nieuwbouw op de schoolterreinen aan de Breugheldreef. De bestaande campus huisvest daar reeds de eerste graad middelbaar onderwijs.

architectuur ar-te

stabiliteit STABO

technieken STABO

oppervlakte 6.300 m²

budget€ 6.450.000

(excl.BTW, erelonen)

uitvoering 2010 - 2011