Residentieel - Gerealiseerd

Woonzone ‘t Bad Kessel-Lo

Martenlarenlaan, 3010 Leuven (B)

Het project kadert in een grootschalig stedenbouwkundig plan voor de Kop van Kessel-Lo.

Door de verplichte inplanting van het gebouw op de rooilijn, ontstaat er een omvangrijk en groen binnengebied, waarop alle woningen gekoppeld zijn. Tevens fungeert het gebouw als buffer tussen de drukke straat en het rustige binnengebied.

Ruimtelijk is het gebouw opgebouwd uit 2 volumes, één langgerekt langs de Martelarenlaan en de Oude Diestsesteenweg en een tweede georiënteerd op het Benedenplein van de stationsontwikkeling Kop van Kessel-Lo.

De verschillende circulatiekernen die de appartementen ontsluiten worden gedifferentieerd door een apart kleurgebruik. Doorheen het project begeleiden deze kleuren bewoner en bezoeker.

Elk appartement beschikt over een buitenruimte welke gekoppeld is aan de leefruimtes. Door een ingebouwde afwisseling van appartementen met uitpandige buitenruimtes aan straat-of tuinzijde, omvat het project verschillende woningtypologieën en ontstaat er een gevarieerd en dynamisch gevelbeeld. Bovendien wordt inkijk maximaal vermeden.

Woonkwaliteit verhogen middels het schakelen van verschillende typologieën met aandacht voor leesbaarheid en herkenbaarheid.

In het bouwdeel grenzend aan het plein zijn de appartementen met hun buitenruimtes volledig zuid georiënteerd. De nachtruimtes bevinden zich aan de achter-of tuinzijde van het gebouw.

architectuur ar-te

stabiliteit STABO

technieken STABO

opdrachtgever Promobuild nv

oppervlakte 10.400 m²

budget € 8.454.000
(excl. BTW, erelonen)

budget speciale technieken € 1.242.000

periode 2010 – 2015