Woonzorg - In studie

Woonzorg- en dagverzorgingscentrum Sint-Antonius

Rode Kruisstraat 25, 3990 Peer (B)

De bouwheer wenst het huidige woonzorgcentrum op termijn te vervangen door een volledige nieuwbouw, om te komen tot een totale capaciteit van 189 kamers. Het inititiatief omvat tevens de realisatie van een nieuw dagverzorgingscentrum voor 15 personen.

Het project op de site Rode Kruisstraat herbergt volgend programma:
de voorafgaandelijke sloop van het bestaande gebouw de gefaseerde realisatie van

  • 85 kamers vervangingsnieuwbouw woonzorgcentrum
  • 40 kamers nieuwbouw woonzorgcentrum
  • 4 kamers kortverblijf
  • nieuwbouw dagverzorgingscentrum voor 15 bewoners
  • koppel- of echtgenotenkamers
    met een tijdelijke behoud van het bestaande bouwblok met 60 bewoners.

In eerste instantie werd voor de site een masterplan ontwikkeld dat de bestaande zorgcampus herstructureert. Uitgaande van de bestaande bebouwing en de

aanwezige groenzones wordt er een duidelijke identiteit gegeven aan de site en wordt er ingezet op een herkenbaarheid en leesbaarheid.

Het oude Godsgasthuis krijgt opnieuw betekenis door het vrijwaren van ruimtelijke zichtassen. Groene buitenruimtes creëren een aangename omgeving. De nieuwbouw wordt zorgvuldig in dit masterplan geïntegreerd.

Twee sferen, één sterk publieke sfeer die voor iedereen toegankelijk is en een meer private interne sfeer voor de bewoners.

De nieuwbouw wordt opgevat als een serie van volumes/paviljoenen die zich tussen de groenzones nestelen. Elk zeer herkenbaar opgebouwd hebben ze omwille van hun ligging en oriëntatie toch een eigen identiteit.

Ten noorden van de historische bebouwing zijn de paviljoenen onderling aan mekaar geschakeld. In het zuiden is gekozen voor een solitaire opstelling, in combinatie met de nieuwbouw van het DVC.

De typologie van de binnenkoer zoals deze ook terug te vinden is in het bestaande Godsgasthuis vormt een belangrijk uitgangspunt bij de interne ontwikkeling van deze volumes.

architectuur ar-te

stabiliteit STABO

technieken STABO

opdrachtgever VitaS

oppervlakte 9.900 m²

budget € 18.750.000
(excl. BTW, erelonen)

periode 2014 - ...