Woonzorg - Gerealiseerd

Woonzorgcampus Ter Vlierbeke

Rustoordlaan 3, 3010 Leuven (B)

Naast het park en het oude gemeentehuis van Kessel-Lo werd door het OCMW Leuven ter vervanging van het oude rusthuis Fabiola een nieuwe woonzorgcampus Ter Vlierbeke opgericht. In 2 bouwfasen werd eerst een woonzorgcentrum voor 90 ouderen gebouwd, daarna volgden een lokaal dienstencentrum, 25 assistentiewoningen, kantoren voor de sociale dienst van het OCMW en een ondergrondse parkeergarage.

Het totaalproject is ruimtelijk en functioneel verweven met de omliggende dichtbebouwde woonwijk. Het nieuwe publieke plein vooraan de campus, in het verlengde van het park van Kessel-Lo en met recreatieve functies voor senioren en buurtbewoners, maakt de fysieke link tussen de campus en de buurt. Het lokaal dienstencentrum en het woonzorgcentrum zijn rechtstreeks aan dit plein geschakeld.

De toegangen tot enerzijds de assistentiewoningen en anderzijds de sociale dienst van het OCMW bevinden zich op de aangrenzende straten.

Het lokaal dienstencentrum, georganiseerd in het centrale inkomfoyer-koppelvolume, fungeert als ‘hub’ tussen woonzorgcentrum en assistentiewoningen. Maar het verbindt ook de woonzorgcampus met de buurt. De activiteiten die het lokaal dienstencentrum organiseert in de cafetaria of de vormingslokalen nodigen uit tot het elkaar ontmoeten van bewoners van de zorgcampus en de buurtbewoners.

Een zorgplatform geïntegreerd in de buurt, verweeft het leven van de zorgbehoevende senior met het leven in de wijk.

Het woonzorgcentrum wil door een duidelijke organisatie van de verschillende ruimtes en de inrichting ervan (onderscheiden volumes voor leefruimtes of gemeenschappelijke functies, woonvertrekken omheen een ruime binnenpatio, kleurgebruik,… ) bewoners herkenningspunten en bewegingsvrijheid bieden.

De assistentiewoningen zijn gericht op zelfstandigheid van de bewoners, terwijl een passerelle doorheen het inkomfoyer-koppelvolume van het lokaaldienstencentrum een zorglink met het woonzorgcentrum verzekert.

architectuur ar-te
stabiliteit STABO
technieken STABO
opdrachtgever OCMW Leuven
Oppervlakte 11.220m²
Budget €11.500.000
(excl.BTW, erelonen) met VIPA
Periode 1995 - 2008