Woonzorg - Gerealiseerd

Woonzorgcentrum Den Boogerd

Nieuwstraat 17, 3941 Hechtel-Eksel (B)

In de dorpskern van Eksel bevindt zich woonzorgcentrum ‘Den Boogerd’, een huis voor ouderen met 90 residentiële woongelegenheden en 3 woongelegenheden kortverblijf. Het project bevindt zich in een binnengebied verdeeld in projectzones voor sociale huisvesting, bejaardenzorg en bejaardenhuisvesting / assistentiewoningen. Een centraal gelegen plein schakelt de verschillende initiatieven.

Ruimtelijk speelt het woonzorgcentrum in op de kenmerken van zijn omgeving: woonstraat, achtertuinen, open landschap. De bouwvolumes verwijzen naar de typologie van de omliggende landelijke ééngezinswoningen met beperkte schaalgrootte. In het woonzorgcentrum doordringen de groenzones met verschillende thema’s versterken de perceptie van de kleine perceelstructuur.

Alle (semi-)publieke functies van het woonzorgcentrum worden ondergebracht op de van buitenaf meest zichtbare locaties, als uitnodiging tot interactie met buurtbewoners en voorbijgangers. De hoofdtoegang en het grand café van het woonzorgcentrum zijn georiënteerd naar en verlevendigen het centrale buitenplein. De hoofdstraat leidt vanaf hier, langs een winkel, een kapsalon, een kinéruimte en een stille ruimte, de bewoners en bezoekers doorheen het woonzorgcentrum.

Kleinschaligheid en huiselijkheid kunnen ook binnen de grotere schaal worden geïntegreerd.

Het concept focust op wonen op maat van de bewoner. De verschillende leefgroepen (van ca.15 bewoners) zijn opgevat als woningen: met een leefruimte en keukenblok, een grote en kleine zithoek met zicht op de omgeving, een buitenruimte, sanitair, bergruimten en de privékamers.

De woningen zijn op de hoofdstraat zodanig geschakeld rond een centrale kern met liften, trap en verpleegpost dat zorg efficiënt kan worden verleend.

architectuur ar-te

stabiliteit STABO

technieken STABO

opdrachtgever VitaS

oppervlakte 6.750 m²

budget €9.927.000
(excl. BTW, erelonen) met VIPA

periode 2006 - 2012