Woonzorg - Niet gerealiseerd

Woonzorgcentrum en assistentiewoningen Heilig Hart te Oudenaarde

Grachtschelde 1, Oudenaarde (B)

In de DBM-procedure voor de vervangingsnieuwbouw van WZC Heilig Hart te Oudenaarde werkte ar-te in opdracht van Group Maes een ontwerpvoorstel uit. Het programma van eisen omvat een woonzorgcentrum van 60 kamers, 30 assistentiewoningen, evenals gemeenschappelijke ruimtes, een grootkeuken en ondergrondse parking.

Met de conceptuele keuze voor twee kopposities voor het nieuwbouwvolume vinden in het projectvoorstel de gevraagde functies op eenduidige wijze een plaats op de site.

Het woonzorgcentrum bevindt zich over 4 bouwlagen op de hoek van Grachtschelde en Koningstraat. Het dens programma zoekt het optimaliseren van de bouwgrenzen langsheen de beide straten. De hoofdinkom en de terrassen van de leefruimtes markeren de hoekpositie.

De gevels van het woonzorgcentrum vervolledigen het straatbeeld, en tevens het bouwblok Grachtschelde – Koningstraat – Jezuïetenplein - Bekstraat. De logistieke afwikkeling van de zorgsite bevindt zich voornamelijk aan de Koningstraat. De connectie tussen bestaand en nieuw woonzorgcentrum wordt met de inplanting van de nieuwbouw zo nabij mogelijk gedacht.

De assistentiewoningen richten zich naar de Bekstraat. Verschillende toegangen ontsluiten het gebouw. Gebouwdensiteit en gebouwhoogte lijken als het ware mee te evolueren met de intensiteit van zorgverlening. Zo functioneert de lagere kop van het gebouw met 6 assistentiewoningen over 3 bouwlagen en met een eigen inkom relatief onafhankelijk van de overige functies op de site. De intensiteit van zorgverlening is hier naar verwachting eerder beperkt / louter in geval van noodsituatie. Vervolgens worden de overige assistentiewoningen en dan de inleunwoningen centraal in het bouwvolume georganiseerd over 3 bouwlagen met een teruggetrokken vierde verdieping. Ook deze woningen hebben een eigen toegang richting Bekstraat. Interne links tussen woonzorgcentrum en assistentiewoningen voorzien in een eventuele efficiënte intensieve zorgverlening in de flats. De open buitenruimte op de site wil de leesbaarheid en herkenbaarheid van de verschillende programma’s in het bouwvolume ondersteunen.

De groenzone aan de Bekstraat wordt ingericht als kwalitatieve verblijfsruimte voor bewoners, bezoekers en omwonenden. Een duidelijke padstructuur / verharding langsheen het bouwvolume begeleidt bewoners, bezoekers en passanten naar de toegangen of van Bekstraat naar Koningstraat. Aan de polyvalente ruimte wordt een ruime terraszone voorzien. De voorgestelde ingrepen met betrekking tot organisatie van het programma, gebouwdensiteit en –hoogte, inrichting van de open ruimte,… willen het bouwvolume optimaal in zijn onmiddellijke omgeving en de buurt integreren.

architectuur ar-te

stabiliteit Tractebel

technieken Tractebel

opdrachtgever WZC Heilig Hart

oppervlakte 9.017 m²

budget /

(excl. BTW, erelonen)

periode 2017