Woonzorg - Gerealiseerd

Woonzorgcentrum Gerkenberg Bree

Meeuwerkiezel 90a, 3960 Bree (B)

De zone links van het kloostergebouw wordt voorzien voor de uitbouw van een welzijnscampus waarop naast het woonzorgcentrum een verblijf voor mentaal gehandicapte bewoners zal worden ontwikkeld.

Het eigentijdse concept is opgebouwd vanuit een functionele verticale scheiding.

Op het gelijkvloerse niveau vinden we de publieke functies terug: het onthaal, een ruime gemeenschappelijke polyvalente zaal, een dagverzorgingscentrum en de nodige administratieve en logistieke lokalen. Dankzij hun openheid, grote beglaasde gevel-oppervlakten, verbinden deze het woonzorgcentrum met het leven buiten.

Op de twee verdiepingen bevinden zich de woonvertrekken. Rond de patio’s wordt per verdieping telkens een zorgdorp met drie leefgroepen opgebouwd.

architectuur ar-te

stabiliteit STABO

technieken STABO

opdrachtgever vzw Welzijnscampus Gerkenberg

oppervlakte 6.800 m²

budget € 8.189.719
(excl. BTW, erelonen)

periode 2004 - 2006