Woonzorg - In studie

Woonzorgcentrum Ocura Herk-de-Stad

Diestsesteenweg 1, Herk-De-Stad

De vzw Ocura investeert in het centrum van Herk-de-Stad volop in zorg en zet hiervoor in op kleinschalige woonvormen.

Het woonzorginitiatief maakt deel uit van een grotere ontwikkeling rond het bestaande oude klooster van de Zuster Ursulinnen langsheen de Diestsesteenweg.

De reeds bestaande en nieuwe gebouwen van de Scholengroep St. Martinus, alsook van de nieuwe PPS- sportinfrastructuur Hercules kenmerken de meest recente ontwikkelingen op deze site.

Voor een aanvullend initiatief van buitenschoolse kinderopvang werd recent door de gemeente een dossier aanvraag omgevingsvergunning ingediend.

Het programma van de nieuwe zorgcampus St. Ursula zal in een eerste bouwfase de vervangingsnieuwbouw omvatten van een woonzorgcentrum met 76 residenten, alsook een dagverzorgingscentrum voor 15 bewoners.

Op de vrijgekomen koppositie Diestsesteenweg/Guldensporenlaan voorziet dezelfde initiatiefnemer in een 2de bouwfase een groep van een 30- tal erkende assistentiewoningen, na de sloop van het oude buitengebuikgestelde RVT- gebouw.

De nieuwbouw WZC wordt ontwikkeld over 3 gestapelde bouwlagen. Op de gelijkvloerse verdieping bevinden zich de publieke functies, waaronder een ruime cafetaria en polyvalente zaal (ook voor de buurt), een zone voor administratie, het dagverzorgingscentrum en een logistieke zone met grootkeuken. Op de 1ste en 2de verdieping bevinden zich telkens 38 kamers. Kleinschalige leefgroepen van een 12- tal bewoners elk vormen de leef-& zorgkern per bouwlaag.

Alle functies in het woonzorgcentrum zijn ruimtelijk gestapeld rond een binnenpatio. Contact vanhieruit met de bestaande historische bebouwing en met andere herkenningspunten in de omgeving, alsook bezonning, lichtinval, beleving van seizoenen zijn de voornaamste aandachtspunten in het ontwikkelen en bouwen van dit kleinschalig woon-& zorgmodel, alsook in de ontwerpaanpak van de aansluitende niet-bebouwde ruimte.

architectuur ar-te

Ingenieur STABO

Opdrachtgever vzw OCURA

oppervlakte 6.400 m²

budget €11.298.000

Periode 2009 - 2016