Woonzorg - Gerealiseerd

WZC Heilig Hart Tereken

Tereken 14, 9100 Sint-Niklaas (B)

In het binnengebied tussen Tereken en de Schoolstraat werd ter vervanging van het bestaande rusthuis in verschillende fasen een nieuw woonzorgcentrum gerealiseerd, dat bestaat uit 145 zorgbedden, 10 plaatsen voor dagopvang en 5 bedden kortverblijf. Uitgaande van de terreingegevens, de stedenbouwkundige voorschriften, het in gebruik te houden bestaande rusthuis en het eisenprogramma werd een concept ontwikkeld bestaande uit een sokkelvolume dwars op Tereken waarop vier bouwblokken van telkens twee bouwlagen met de woonkernen zijn opgetrokken. Vanaf Tereken is het binnengebied met het woonzorgcentrum goed zichtbaar en doorwaadbaar.

Het nieuwe woon- en zorgcentrum wil uitgroeien tot oudereninformatiepunt voor de buurt. De bestaande kapel als gekend en herkenbaar relict van het oude rusthuis werd bewaard en herbestemd tot hoofdinkom van de zorgsite. Ze fungeert als centrale ontvangstruimte en als algemeen oriëntatiepunt van de site. Daarenboven werd de kapel uitgerust met een zorgloket van de vzw Ouderenzorg Zusters Jozefienen (een groepering van 4 WZC’ s). Deze realisatie versterkt de band tussen het woonzorgcentrum en de omgeving.

Het woonzorgcentrum Heilig Hart wil voor zijn bewoners een thuis vormen waar ze een evenwicht vinden tussen autonomie en privacy aan de ene kant en veiligheid en bescherming aan de andere kant. Het ontwerp verhoudt zich zodanig tot de omgeving dat er een vorm van kleinschaligheid wordt gecreëerd. Het is belangrijk dat elke bewoner het gevoel heeft in een eigen private omgeving te wonen.

De geest van de plek: zorgverlening op maat van de individuele senior.

De woonkernen krijgen onderdak op de verdiepingen. Er wordt dan ook ingezet op woonkwaliteit voor de bewoner. Elke woonkern heeft zijn eigen toegangsdeur met individuele brievenbussen per bewoner. Het maximaal aantal m2 van de subsidiabele oppervlakte van het woonzorgcentrum toewijzen aan de kamers van de bewoners was een basiskeuze in het ontwerp. De kamers zijn oost-west georiënteerd, zo genieten de bewoners van de ochtend- of avondzon. De bewoners worden gestimuleerd om de eigen kamer in te richten met meegebrachte meubels. Leefruimten, gangen en ruimten voor gemeenschappelijke activiteiten hebben een meer open karakter en zijn georganiseerd rond binnenpatio’s.

architectuur ar-te

stabiliteit STABO

technieken STABO

opdrachtgever vzw Ouderenzorg Zusters Jozefienen

oppervlakte 10.250 m²

budget€17.828.637
(excl. BTW, erelonen) met VIPA

periode 2005 - 2015