Woonzorg - Gerealiseerd

WZC Rustenborg Wijnegem

Koolsveldlaan 94, 2110 Wijnegem (B)

Aan de rand van het centrum van Wijnegem, tussen de Koolsveldlaan en de Turnhoutsebaan, bevindt zich het nieuwe woonzorgcentrum Rustenborg met de OCMW-administratie. Op het terrein zijn tevens bejaardenwoningen gevestigd. Het nieuwe woonzorgcentrum voor 70 bewoners werd gebouwd ter plaatse van het bestaande rust- en verzorgingstehuis waarbij tijdens de bouwfase een maximaal aantal bedden in het bestaande gebouw in gebruik diende te blijven.

Uitgaande van de terreingegevens, de bestaande bebouwing, de stedenbouwkundige voorschriften en het eisenprogramma kwam voor het realiseren van een nieuwbouw slechts een beperkte zone van de zorgsite in aanmerking. Hierbinnen werd een concept ontwikkeld dat een rechthoekig bouwvolume omvat met 2 bovengrondse bouwlagen. Bovenop dit volume is in een beperkte derde bouwlaag de OCMW- administratie ondergebracht.

De projectsite wordt gestructureerd door een voetgangers- en fietspad dat de Koolsveldlaan en de Turnhoutsebaan verbindt en langsheen het cultureel centrum van Wijnegem loopt. De nieuwbouw organiseert de gebouwen op de zorgsite rond een centraal plein dat geënt is op deze verbindingsas.

architectuur ar-te

stabiliteit STABO

technieken STABO

opdrachtgever OCMW Wijnegem

oppervlakte 6.530 m²

budget € 9.213.785
(excl. BTW, erelonen) met VIPA

periode 2006 - 2012